DIENSTEN

Na aanmelding heeft u direct toegang tot alle onderstaande diensten.

Online juridische helpdesk
Een snelle en kundige respons van een gespecialiseerde jurist op uw verzoek om informatie of advies.

Digitale Juridische Nieuwsbrief
U ontvangt automatisch onze digitale nieuwsbrief. Daarmee wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe regelgeving en juridische ontwikkelingen die voor uw vereniging van belang kunnen zijn.

Opstellen en beoordelen van contracten

U kunt een modelcontract opvragen en vervolgens zelf aanpassen aan uw eigen situatie. Vervolgens wordt uw concept beoordeeld zodat u het contract met een gerust hart kunt tekenen. Er zijn o.a. modellen voor arbeidsovereenkomsten, sponsorovereenkomsten, pachtovereenkomsten voor de kantine, en sommatiebrieven.
Voor beoordeling van overeenkomsten (anders dan de modelcontracten), hulp bij het opstellen van brieven, bezwaarschriften, het beoordelen van uw rechtspositie et cetera kunt u ook een beroep op ons doen.

Incassoservice
In samenwerking met Flanderijn helpen wij u om moeilijk inbare vorderingen te incasseren.
Predicaat Goed Bestuurd
Uw vereniging komt in aanmerking voor het predicaat als uit onze juridische scan blijkt dat uw vereniging voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.


De jaarbijdrage voor aansluiting bij onze stichting bedraagt € 95,- (exclusief BTW).

OVERIGE DIENSTVERLENING
Mocht het onverhoopt zo zijn dat de vereniging in een procedure terecht komt waarbij persoonlijke begeleiding c.q. vertegenwoordiging door een advocaat gewenst of noodzakelijk is, dan kan deze op verzoek van de vereniging via ons worden ingeschakeld. Er geldt dan een korting op het uurtarief van de advocaat van 25%.

Op alle door de Nederlandse stichting voor Verenigingenrecht geleverde diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.