DISCLAIMER
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Nederlandse stichting voor Verenigingenrecht aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Het gebruik van de informatie is geheel voor eigen risico.