EXPERTISE
Rechtsgebieden
De Nederlandse stichting voor Verenigingenrecht biedt verenigingsbestuurders van niet-commerciële verenigingen specialistische kennis op alle voor hun vereniging relevante rechtsgebieden:

- aansprakelijkheid
- arbeidsrecht
- bestuursrecht
- huurrecht
- onroerende zakenrecht
- ruimtelijke ordeningsrecht
- verbintenissenrecht
- verenigingsrecht


Ondersteuning
De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht heeft een ruime ervaring in juridische begeleiding van verenigingen. Het abonnement Juridische Ondersteuning is uniek in Nederland. Met het abonnement kan de vereniging onder meer voor de volgende ondersteuning een beroep op ons doen:

- opstellen, beoordelen en beheren van contracten (sponsoring, huur, erfpacht/opstal,    kantine, arbeidsovereenkomsten, leveranciers, et cetera)
- opstellen en wijzigen van statuten en reglementen
– begeleiding bij fusie
- inspraak- en bezwaarprocedures
- aanvraag vergunningen
- personeelszaken
- incassozaken
- accommodatiezaken
- privatisering
- bemiddeling